Home » Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

Aanvullende garantie- en servicebepalingen aluminium- en stalenproducten op maat AGGi Harmony in Your Home
1. Omvang garantie

1.1 Zakelijke klanten
Onverminderd de rechten op grond van de wet verstrekt de producent garantie voor de duur van 12 maanden op montage ten behoeve van haar zakelijke klanten.

1.2 Consumenten
Onverminderd de rechten op grond van de wet verstrekt de producent aan consument garantie voor de duur van 24 maanden op montage van de door hem geleverde product.

1.3 Voorwaarden:
– Garantie op montage kan enkele worden verstrekt indien montage plaats heeft gevonden door de leverancier, dan wel door hem aangewezen monteur. Montage door cliënt zelf betekend dat de garantiebepalingen inzake montage niet meer gelden.
– Voor aluminium- en staalproducten geldt garantieperiode van 24 maanden.
– Voor isolatieglas geldt garantieperiode van 5 jaar op lekdichtheid.
– De garantie heeft betrekking op materiaal- en/of fabricagefouten en/of schade ontstaan tijdens het
transport. Het geleverde product dient volgens de instructie te worden gebruikt en behandeld. Bij ondeugdelijk gebruik zal er geen garantie kunnen worden geclaimd en schade worden vergoed. Hier wordt o.a. mee bedoeld: breuk- en/of waterschade, valschade, stootschade, onjuiste montage, ruw
gebruik etc. en/of het zelf proberen te repareren van het product.
– Slijtage dan wel het ontregelen van het systeem door normaal gebruik wordt niet aangemerkt als gebrek en valt niet onder garantie
– Teneinde aanspraak te kunnen maken op de garantie dient de consument dan wel zakelijke klant te beschikken over de originele pakbon/factuur van de aankoop. De aankoopdatum vermeld op de pakbon/factuur is leidend.

2. Servicebepalingen

2.1 Het afstellen van de producten wordt gedaan door de leverancier/ producent bij de montage.

2.2 Producent biedt haar klanten de mogelijkheid om product, tijdens de duur van de garantieperiode, af te
stellen tegen betaling.